Blog

DÜNYADA ENERJİ VE ELEKTRİK ÜRETİM SEKTÖRLERİNİN GÖRÜNÜMÜ 03 Ekim 2018 Bilindiği üzere enerji, hayat kalitesini iyileştiren, ekonomik ve sosyal ilerlemeyi sağlayan en önemli faktördür. Dünya nüfusu sürekli artmaktadır ve 2009’da 6.8 milyar olan nüfusun 2035’de 8.6 milyara yükselmesi beklenmektedir. Fakat, günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık %19’unu teşkil eden 1.3 milyar insan halen elektriğe kavuşmuş değildir.
ELEKTRİK SÖZLEŞME BİLGİLERİ 03 Ekim 2018 Bağlantı anlaşması mevcut olan kullanım yeri için, görevli perakende satış şirketi ile müşteriler arasında Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, elektrik enerjisi ve/veya kapasite temini ile hizmet alımına yönelik olarak yapılan ticari faaliyetlere ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan sözleşmedir.
DAĞITIM BAĞLANTI ANLAŞMASI 03 Ekim 2018 Bağlantı anlaşması; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yeni bir tesis veya kullanım yerine elektrik enerjisi taleplerinde, tesis veya kullanım yerinin dağıtım sistemine bağlantısına ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi (TEDAŞ) ile dağıtım sistemi kullanıcısı (müşteri) arasında yapılan anlaşmadır.